Története

A korai id?szakban

A város neve valószín?leg, a berber nyelven „eltölteni egy éjszakát” jelenti.

Az i.e. második évezredben a Tuniszt berberek lakták, nem sokkal kés?bb numidiaiak foglalták el.
Az i.e. 9.dik században a f?níciaiak foglalták el Karthagótól. Majd a berberek i.e. 395-ben visszafoglalták, rövid id? elteltével elvesztették, amikor Agatoklesz betört Afrikába és megalapította a székehelyét ezen a területen.
Miután Agatoklesz elhagyta Afrikát, a Karthagóiak újra ellen?rzésük alá vonták Tuniszt.

Karthagó romok
taken by Leandro's World Tour
Karthago az ?rb?l
taken by pingnews.com
 

I.e. 146-ban a Római Birodalom lerombolta Tuniszt, Karthagóval együtt. Majd a várost újraépítették Augustus császársága idején és fontos várossá vált a római fennhatóság alatt, és mez?gazdasági központtá alakult.

Az Iszlám Hódoltság idején

Erre az id?szakra tehet? tunisz-i medina városrész építése.

Terasz a Medinában
taken by Leandro's World Tour
Bazár (Souk)
taken by Shahram Sharif


A 12. századtól a 16. századig, az óváros Almohad és Hafsid Berber dinasztiáké volt. Ebben az id?ben volt Tunisz a leggazdagabb és legnagyobb város az Iszlám világban. A lakosság kb. 100 000 f?.

Az Oszmán fennhatóság

A 16. században kalóz fennhatósága alá került Tunézia partjai.
1534-ben az Oszmán Birodalom elfoglalta a várost, mikor Barbarossa pasa elfoglalta Hafsid szultánától, Mulai Hassantól. 1535-ben V. Károlyé lett a város. 1574-ben a törökök ismét visszafoglalták. 1591 után a török vezérek egyedüli urai voltak Tunisznak.
1655 áprilisában Robert Blake admirális érkezett a Földközi tenger e vidékére és Ghar el Melh-nél megsemmisített kilenc algériai hajót és két tengerparti ágyút, ez volt az els? olyan ütközet a tengeri háborúkban, hogy partraszállás nélkül sikerült elfoglalnia a legénységnek egy területet.

Az európai gyarmatosítás

Az 1705-1957-ig Hussein dinasztia volt az ország vezet?je.Az 1800-as években az állam hatalma er?sen meggyengült a bég sok esetben vitatható intézkedése miatt. Ekkor már Franciaország többször felvetette Tunézia elfoglalásának lehet?ségét, a tunéziai vezet? hatalmas kölcsönfelvétele miatt, melyet modernizációs célokra akart felhasználni.
1878-ban titkos angol-francia megállapodás jött létre, mely nagyban meghatározta az ország sorsát, mely szerint Franciaország elállt Ciprus meghódításától az angolok javára, így Tunézia francia gyarmattá vált.
1881-ben a franciák megszállták az országot és a várost, 1942-ben err?l a területr?l indították az amerikaiak a szicíliai partraszállást. Tunézia 1956 óta független.

Bab el Bahr (Francia Kapu)
taken by Leandro's World Tour
Habib Bourguiba sugárút
taken by Leandro's World Tour


Jelenkori történelem

A Második Világháborúban 1942-1943 között Tunézia fontos harcszíntérré vált az amerikai és britt csapatok számára. Az afrikai hadm?veletek miatt a német csapatok megszállták az országot, de a Szövetségesek sikerrel legy?zték a Rommel vezette német csapatokat.

Függetlenség:

Tunézia fügegtlenségét 1956-ban kapta vissza. A bég újra hatalomra került, amit Habib Bourguiba, ? korábban miniszterelnök volt, vezetésével megdöntöttek. Az új elnök nagyszabású politikai és társadalmi változásokat vezetett be. Az iszlám vezet?ket eltávolította befolyásos helyeikr?l, mint például az oktatás vagy a törvényhozás. Megsz?ntette a Shaarija Törvényeket, akik a templomokat és vallási intézményeket támogatták vagyonukat elkobozták, mondván az iszlám visszatartja az ország fejl?dését. 1987-ben Zine el-Abidine Ben Ali, Bourguiba belügyminisztere kihasználta az iszlám lakosság köreiben kitört zavargást és alkalmatlanná nyílvánította az ország vezetésére az elnököt, aki Monastir városán kívüli palotában tölti nyugdíjas éveit. Ben Ali elzarándokolt Mekkába, a Ramadán ünnepét szigorúan betartandóvá tette, így er?sítette meg hatalmát az iszlám ellenzékiekkel. Ma a politikáról nem tanácsos beszélni Tunéziában. Az ország külpolitikája nyugati orientáltságú.

Az Arab Liga f?hadiszállása volt Tunisz 1979-t?l 1990-ig, az egyiptomi-izraeli békeszerz?dés miatt, 1990-t?l újra Egyiptom lett a székhely.

A Palesztin Felszabadítási Szervezet központja Tunisz 1970-2003-ig. 1985-ben Izraeli Légier? által végrehajtott bombatámadás éri a Szervezetet, mely megközelít?leg 60 ember halálát okozta.

 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Tunisz